Barocco sempre giovane je prestižní český komorní soubor, složený ze špičkových mladých českých hudebníků. Jiří Vodička je bezesporu jeden z našich nejlepších virtuozních houslistů. Spojením těchto dvou mimořádných elementů vznikl koncertní program s neobyčejně technicky náročným repertoárem. Program je věnován třem slavným barokním skladatelům, kteří si vysloužili obdiv a uznání ve své době i v dějinách hudby: Pietro Antonio Locatelli, Arcangelo Corelli a Giuseppe Tartini. Dramaturgie programu umožní posluchačům ocenit nejen technicky neomylnou hru, hluboké procítění hudby, ale i určitá rozervanost a krása skladeb.